Танилцуулга

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Засгийн газрын 2002 оны 61 дүгээр тушаалаар Буянт-Ухаа боомт дахь Хилийн эрүүл ахуй, халдвар судлалын товчоо, Мал эмнэлэг, ургамал хорио цээрийн хяналтын албыг нэгтгэн 2003 онд Буянт-Ухаа боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албыг анх байгуулсан.

Тус алба нь Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий  газрын  даргын  2018 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/74 дүгээр  тоот тушаалаар  Захиргаа удирдлагын,  Хяналт шалгалт, эрсдэлийн удирдлагын,  Гадаад харилцаа,  хамтын  ажиллагааны  гэсэн  гурван  хэлтэстэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ