Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудалтай танилцлаа.

2019 оны 6 сарын 12 321

Улаанбаатар хотын шинэ нисэх онгоцны буудалд нүүлгэн шилжүүлэх ажлын хэсгийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр шинэ ажилтан, албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа. Хөшигийн хөндийн Улаанбаатар хотын шинэ нисэх онгоцны буудалд байрлах албаны өрөө тасалгаа, хяналтын цэг, тоног төхөөрөмжийн байршил, хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны зураглалыг танилцуулахад сургалтын зорилго чиглэсэн. Сургалтад нийт 20 ажилтан, албан хаагч оролцов.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ