Гоо сайхны болон ахуйн химийн бүтээгдэхүүний импорт

2019 оны 7 сарын 26 873

 

Гоо сайхны болон ахуйн химийн  бүтээгдэхүүний   импорт

Сүүлийн жилүүдэд гоо сайхны болон ахуйн химийн гаралтай бүтээгдэхүүнээс  харшил, арьсны өвчлөлийнГоо сайхны болон ахуйн химийн бүтээгдэхүүний   импорт

Хилээр нэвтрүүлэхэд бүрдүүлэх материал:

Эрүүл ахуйн /эрүүл мэнд/ гэрчилгээтэй. (Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй болохыг баталсан эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт

Эрх бүхий байгууллагаас олгосон бусад гэрчилгээ. (чанар,шинжилгээний бичиг,)

Шаардлагатай тохиолдолд нян судлал, хими, хүнд металл, цацрагийн шинжилгээнд  хамруулна /Тээвэрлэлтийн шаардлага хангаагүй, гарал үүсэл тодорхойгүй ./

Хууль эрх зүй: Эрүүл ахуйн тухай хууль:  Хүлээлгэх хариуцлага

8.5.Экспортлох, импортлох түүхий эд, бараа, бүтээгдэхүүн, бодис, бэлдмэл, техник, технологи нь хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан болохыг нотлох эрх бүхий байгууллагаас олгосон гэрчилгээтэй байна.

8.5.Бараа, бүтээгдэхүүн, бодис, бэлдмэлийг эрүүл ахуйн шаардлагын дагуу хадгалж, зориулалтын тээврийн хэрэгслэлээр тээвэрлэнэ. Хүлээлгэх хариуцлага: Импортлох түүхий эд, бараа, бүтээгдэхүүн, бодис, бэлдмэл, техник, технологи нь хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөөгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан тухай эрх бүхий байгууллагаас олгосон гэрчилгээгүй нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол үйл ажиллагааг зогсоож, учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг хоёр зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хоёр мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

 

 

 

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ