"Хувийн хэрэглээ" нэрийдлээр эм оруулж ирэх зөрчил их байна