МАЛ, АМЬТАНЫ ТҮҮХИЙ ЭД НЭВТРҮҮЛЭХ БООМТЫН ЖАГСААЛТ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2003 оны 1732014 оны 190 дугаар тогтоолоор тус тус баталсан байна.

Мал амьтан нэвтрүүлэх болон үржлийн мал импортлох боомт

 1. Алтанбулаг
 2. Сүхбаатар
 3. Буянт-Ухаа
 4. Замын-Үүд
 5. Хавирга
 6. Цагааннуур
 7. Ханх
 8. Арцсуурь
 9. Боршоо
 10. Ульхан
 11. Булган

Мал, амьтны үр, хөврөл үр, бичил биетний өсгөвөр, эмгэг материалын дээжийг нэвтрүүлэх болон үржлийн мал экспортлох хилийн боомт

 1. Алтанбулаг
 2. Сүхбаатар
 3. Буянт-Ухаа
 4. Замын-Үүд

Мал, амьтан болон үржлийн мал экспортлох боомт

 1. Баянхошуу
 2. Бичигт

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ