Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг импортлох, экспортлоход тавигдах шаардлага

2019 оны 6 сарын 10 1520

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг импортлох, экспортлоход тавигдах шаардлага....
ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГАА САЙЖРУУЛАХ СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2019 оны 5 сарын 29 471

Хилийн нэвтрэх цэгт нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал үүсэх, олныг хамарсан халдварт өвчний дэгдэлт агаарын тээврээр дамжих эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээг хамтран хэрэгжүүлэх /ISAGO/ IATA Safety Audit for Ground Operation/ талаар МИАТ-ТӨХК-ний ажилтнуудад сургалт зохи?...
Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийв

2019 оны 5 сарын 28 1582

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2019 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Буянт-Ухаа боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны даргын баталсан 24/09 удирдамжийн хүрээнд “Чингис хаан” ОУНБ-ын транзит заал, хилийн бүсэд хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй нэг...
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн талаар сургалт боллоо

2019 оны 5 сарын 9 427

Байгууллагын болон хувь хүний харилцааны соёл, хандлага, ёс зүйн төлөвшилийг дээшлүүлэх болон албан хэрэг хөтлөлтийн талаар мэдлэг олгоход чиглэгдсэн зорилго бүхий сургалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгууллаа....
“Иргэн таны төлөө-Мэргэжлийн хяналт” сарын аяны нээлт боллоо

2019 оны 5 сарын 1 943

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын ЭИХХЦХГ, ЦЦАБХГ, Буянт-Ухаа боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албатай хамтран “Иргэн таны төлөө-Мэргэжлийн хяналт” сарын аяны нээлтийг “Чингис хаан” ОУНБ-д 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр зохион байгууллаа. ...
“Нийтийг хамарсан эрүүл мэндийн эрсдэлтэй холбоотой онцгой байдал” /код-4/ ширээний дасгал сургуулилт зохион байгууллаа.

2019 оны 4 сарын 26 596

ДЭМБ-ын “Олон улсын эрүүл мэндийн дүрэм”, шинэ нисэх онгоцны буудлын “Онцгой байдлын үед ажиллах журам”-ыг хэрэгжүүлэх, “Нийтийг хамарсан эрүүл мэндийн эрсдэлтэй холбоотой онцгой байдал” /Код-4/ зарлагдсан үед хилийн нэвтрэх цэгт халдвар эсэргүүцэх арга хэмжээний бэлэ...
Албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав

2019 оны 3 сарын 29 5069

"Иргэн төвтэй, үр дүнд чиглэсэн төрийн үйлчилгээг төлөвшүүлэх" зорилтын хүрээнд шинээр гарсан хууль тогтоомж, журмын хэрэгжилтийг хангаж, сахин мөрдөх, улсын /ахлах/ байцаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, сахилга, хариуцлага, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, цаашид ?...
Зорчигчдод зориулсан зөвлөмж

2019 оны 3 сарын 11 6099

Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн улс орнуудад шинэ болон дахин сэргэж буй халдварт өвчний дэгдэлтүүд гарч хүн амын эрүүл мэнд болон эдийн засагт хохирол учруулсаар байна....

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ